Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2012

sinco
Reposted fromiminlove iminlove viahappykokeshi happykokeshi
sinco
sinco
9664 dde8 500
Reposted fromjenilo7 jenilo7 viahappykokeshi happykokeshi
sinco
5142 ec6e 500
Reposted fromrevue revue viahappykokeshi happykokeshi
sinco
sinco
3331 b056 500
Reposted fromemzi emzi viahappykokeshi happykokeshi
sinco
Reposted fromragis ragis viahappykokeshi happykokeshi
sinco
3819 e133
Reposted fromgifz gifz viahappykokeshi happykokeshi
sinco
What Exactly Do You Mean By A Creeper?
Yep. That. Or maybe more cube-ish with a square face, like the one in Minecraft.
sinco
6396 2ff6
sinco
sinco
6110 d92b
Reposted fromuszi-suszi uszi-suszi viahappykokeshi happykokeshi
sinco
sinco
Wszystko zaczęło się od prostej obserwacji. Shameem, żona indyjskiego naukowca Mohameda Babu zauważyła, że mrówki, które w kuchni wypiły kroplę rozlanego mleka zrobiły się białe. Nie całkiem – bielutkie były ich odwłoki. A wszystko dlatego, że pokryte są one cienkim oskórkiem, spod którego prześwituje to, co mrówka zjadła.

Zainspirowany tym pan Babu przygotował specjalne danie – wodę z cukrem i barwnikami spożywczymi. Krople cieczy naniósł na parafinową płytę, by woda nie rozlewała się. Całość ustawił w ogrodzie i zrobił to niesamowite zdjęcie. A przy okazji zaobserwował, że mrówki zdecydowanie wolą jasne kolory - chętniej piły żółte i czerwone krople krzywo patrząc na niebieskie i zielone.

fot. Mohamed Babu
Reposted fromkanusia kanusia viahappykokeshi happykokeshi
sinco
dolphin air rings
Reposted fromegor83 egor83 viahappykokeshi happykokeshi
sinco
3425 51e4
Reposted fromsebner sebner viahappykokeshi happykokeshi
sinco
sinco
4539 3ad9
Reposted fromsusette susette viahappykokeshi happykokeshi
sinco
I didn't realise that they'd built my house already. When do I get to live in it?
Reposted frombadbear badbear viahappykokeshi happykokeshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl